BRISHKA Zápis na školský rok 2023 / 2023

Všetky potrebné dokumenty na stiahnutie nájdete tu:
https://brishka.sk/prihlaska/

ROZVRH: 2023/2024

NOVINKA: DISCO DANCE

Od septembra 2023 novy kurz v BRISHKE🤩🤩🤩s Patrícia Valášková👌

O tanečnom štúdiu BRISHKA

Tanečné štúdio BRISHKA sa zameriava na tanečnú pohybovú prípravu detí.

Cieľom pohybovej tanečnej prípravy je predovšetkým správne držanie tela, zoznámenie sa so základnými tanečnými technikami,naučiť sa základné tanečné kroky, a zoznámiť sa s tanečným umením ako takým. Súčasťou tanečnej prípravy bude aj príprava tanečných choreografií, ktorými sa deti budú môcť prezentovať.

NÁŠ TEAM

Tanečné štúdio pôsobí pod profesionálnym vedením zakladateľky Mgr. art. Jany Magicovej, ktorá absolvovala SZUŠ vo Zvolene, neskôr pokračovala v štúdiu na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici a Vysokej škole múzických umení v Bratislave v odbore Tanečné umenie. Popri štúdiu na konzervatóriu tancovala vo Folklórnom súbore Partizán a po maturite bola dva roky členkou Vojenského folklórneho súboru Jánošík vo Zvolene.

Počas štúdia na Vysokej škole múzických umení pôsobila päť rokov v Umeleckom súbore Lúčnica, s ktorým vystupovala v Miláne, v Austrálií, v Japonsku, v Monaku, v Londýne a iných svetových pódiách. Spolupracovala na niekoľkých tanečných projektoch a tanečných workshopoch. Popri interpretačnej činnosti pôsobila aj ako pedagóg vo viacerých Základných umeleckých školách a folklórnych súboroch.

Popri tanečnom štúdiu BRISHKA, učí na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici.

Viktória Švoliková –  Je žiačka 3.ročníka Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici v odbore tanec. Aktívne sa venuje tancu od svojich 4 rokov. V tanečnom klube TS BM Generation v Leviciach tancovala 12 rokov, počas ktorých sa zúčastnila desiatok celoslovenských i medzinárodných tanečných súťaží v Rakúsku, v Slovinsku, ale aj v Maďarsku ako sólistka, ale aj ako tanečníčka v skupinových formáciách. Lektorské skúsenosti nadobudla, v TS Lentilky Žilina a v Skill Lab v Nitre.

Jessica Schmidtová – Je absolventkou ZUŠ J.L. Bellu V Kremnici v odbore tanec. Momentálne je žiačka 5. ročníka Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici v odbore tanec. Aktívne sa venuje tancu od 6 rokov. Počas doterajšej tanečnej kariéry sa zúčastnila rôznych súťaží, workshopov nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. V júni 2023 bola na Erazme vo Valencií v Španielsku, kde získala Let´s learn flamenco ukončenie s certifikátom v tanci flamenco.

Patrícia Valášková –  Od štyroch rokov tancovala v tanečnom súbore Lentilky v Žiline. Venuje sa rôznym štýlom tanca, ale najmä discu a jazzu. Od roku 2011 tancuje súťažne, čo jej prináša veľa medailových a finálových umiestnení. Trénerskej činnosti sa venuje už 5 rokov. Má skúsenosti so všetkými vekovými kategóriami, ale najviac sa venuje deťom, či už sa jedná o tanečnú prípravu alebo súťažné choreografie.

jana_magicova

Mgr. art. Jana Magicová

zakladateľka štúdia

tanečná príprava, ľudový tanec “Hronček”

Viktória Švoliková

Viktória Švoliková

lektorka

baletná príprava a balet

Jessica Schmidtová

Jessica Schmidtová

lektorka

showdance kids

Patrícia Valášková

Patrícia Valášková

lektorka

disco dance

🧚 🕺 BAVÍME SA S BRISHKOU 💃

BALET

ĽUDOVÝ TANEC

MODERNÝ TANEC

TANEČNÁ PRÍPRAVA

BRISHKA NA FACEBOOKU

Naša ponuka

Tanečná a pohybová príprava

 •   sa zameriava na rozvoj pohybových schopností, správne držanie tela a rozvoj rytmického cítenia
 •   hravou formou rozvíja zručnosť, rozumovú bystrosť, rozličné druhy praktickej činnosti i citové reakcie a prežívanie
 •   umožňuje deťom nadobudnúť základy klasického, moderného, ľudového tanca a rozvíjať prirodzený talent pre tanec

BALETNÁ PRÍPRAVA

 •   napomáha ku správnemu držaniu tela
 •   rozvíja flexibilitu celého tela a zväčšuje rozsah
 •   vedie deti k ladnému tanečnému prejavu

SHOWDANCE KIDS

 •   rozvíja tanečnosť, muzikalitu a fantáziu v tanečnom pohybe
 •   spája v sebe viaceré techniky moderného tanca
 •   umožňuje sebarealizáciu pri tvorbe rôznych tanečných pohybov

„HRONČEK“ – ĽUDOVÝ TANEC

 •   deti sa naučia tanečné motívy z regiónov z celého Slovenska
 •   pri tanci si deti osvoja aj všeobecné vedomosti o slovenskej ľudovej kultúre
 •   deti budú prirodzeným spôsobom prepájať tanec s vokálnym prejavom

DISCO DANCE

 •   je rýchly, dynamický a energický tanečný štýl, ktorý obsahuje prvky moderného tanca a gymnastiky, pospájané a prevedené do rýchlejšieho tempa
 •   rozvíja flexibilitu, pamäť, originalitu, kreativitu v pohybe
 •   spája viaceré tanečné prvky a štýly

Členský poplatok je  40€ na mesiac.
Členské sa platí za tri mesiace vopred (120€ za tri mesiace).

Do poznámky prosím uveďte:
meno dieťaťa a mesiac za ktorý platíte

číslo účtu: SK1811000000002946009005

Členský poplatok za Brishka

Kontakt

Mgr. art. Jana Magicová

tel.: 0908 507 151

e-mail: janka@brishka.sk

Pošlite nám správu

Odpovieme Vám v čo najkratšom čase

  Výúčba bude prebiehať v tanečnej sále – Kapitulská č.8